Zeil Instructie Schipper Zeemancipatie IJsselmeer. - Programma